[TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI] CÙNG CEO LÊ THANH TÙNG BÀN LUẬN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT VIỄN THÔNG SỬA ĐỔI

CEO Lê Thanh Tùng đã có cuộc trao đổi về những điểm mới đáng chú ý trong Luật Viễn thông sửa đổi trong chương trình “Trước giờ bấm nút” đã lên sóng gần đây. 

Sau hơn 12 năm áp dụng, Luật Viễn thông 2009 và các văn bản hướng dẫn đã phản ánh nhiều hạn chế và không phù hợp với bối cảnh mới. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần sửa đổi toàn diện để phù hợp với yêu cầu mới và khắc phục các vướng mắc trong quản lý và thực thi.

Theo CEO Lê Thanh Tùng, Luật Viễn thông sửa đổi đưa ra nhiều điểm quan trọng. Trong đó, việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép và khuyến khích gia nhập thị trường cho các dịch vụ không có hạ tầng mạng là một điểm đáng chú ý. Đồng thời, việc quy định chặt chẽ điều kiện cấp phép cho các dịch vụ có liên quan đến hạ tầng mạng và sử dụng tài nguyên viễn thông và mạng vệ tinh là một phần quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và an ninh.

CEO Lê Thanh Tùng cũng nhấn mạnh việc xây dựng dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Điều này là cần thiết để tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số, cũng như phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác.

Có thể nói, Luật Viễn Thông sửa đổi không chỉ là một bước quan trọng để cập nhật pháp luật theo bối cảnh mới mà còn là cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của ngành viễn thông và kinh tế số trong nước. 

Vậy những chính mới này sẽ tác động đến thực tế như thế nào? Doanh nghiệp cần làm gì để thực hiện Luật Viễn thông sửa đổi được hiệu quả? Làm thế nào để đưa Luật Viễn thông vào thực tế, tránh những sai phạm? Tất cả sẽ được giải đáp trong cuộc trò chuyện dưới đây.

Trả lời

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kết nối chuyên gia tư vấn chuyển đổi số