Chuyển đổi số Chuỗi bán buôn, bán lẻ

Ngành bán buôn và bán lẻ đang trải qua quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, với việc tăng cường trải nghiệm mua sắm thông qua các nền tảng trực tuyến. Xu hướng này ngày càng thấy rõ, khi doanh nghiệp tập trung vào phát triển cửa hàng trực tuyến, thanh toán điện tử và sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Để nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số, doanh nghiệp cần hết sức chú ý và nhanh chóng cập nhật thông tin, kỹ năng, và hệ thống công nghệ để duy trì và nâng cao sự cạnh tranh trong thị trường ngày càng số hóa.