Chuyển đổi số lĩnh vực
Công nghiệp sản xuất

Trong ngành công nghiệp sản xuất, chuyển đổi số đang thúc đẩy sự hiện đại hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tích hợp trí tuệ nhân tạo và Internet of Things vào quy trình sản xuất để theo dõi và tối ưu hóa hoạt động của máy móc và hệ thống. Công nghệ chuyển đổi số cũng mở ra cánh cửa cho các mô hình sản xuất linh hoạt và tương tác giữa các bước sản xuất.

Doanh nghiệp sản xuất cần nắm bắt xu hướng này, nâng cao kỹ năng của nhân viên, và đầu tư vào hạ tầng công nghệ để duy trì sự cạnh tranh và thúc đẩy sự đổi mới trong môi trường sản xuất ngày càng số hóa.