Xây dựng nguồn nhân lực số cho ngành Logistics và Vận tải

Ngành Logistics và Vận tải đang đối mặt với những thách thức và cơ hội trong sự chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang mô hình kết nối và số hóa. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của thị trường, việc xây dựng nguồn nhân lực số trở thành một ưu tiên hàng đầu. Bài viết dưới đây hãy cùng HST Consulting đi sâu vào tìm hiểu về tầm ảnh hưởng cũng như các yêu cầu của việc nâng cao năng lực nhân sự số ngành Logistics và Vận tải.

I. Ảnh hưởng của mô hình chuyển đổi số tới nhân sự ngành Logistics và Vận tải

Ảnh hưởng của mô hình chuyển đổi số tới nhân sự ngành Logistics và Vận tải

Chuyển đổi số (Digital Transformation) đã có ảnh hưởng lớn đối với ngành Logistics và Vận tải, mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới. Dưới đây là một phân tích về những ảnh hưởng chính của mô hình chuyển đổi số đối với nhân sự trong ngành này:

Tăng cường Hiệu Quả Hoạt Động:

 • Tối ưu hóa Quy trình: Sự tự động hóa các quy trình vận chuyển, lập kế hoạch và quản lý kho giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu suất.
 • Theo dõi và Quản lý Thời gian: Công nghệ GPS và các hệ thống theo dõi giúp cải thiện quản lý thời gian và tăng cường chính xác trong việc dự đoán thời gian giao hàng.

Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng:

 • Cung cấp Thông tin Trực tuyến: Hệ thống theo dõi vận tải và ứng dụng di động giúp khách hàng theo dõi lộ trình và trạng thái của đơn hàng.
 • Dịch vụ Khách hàng Tự động: Chatbot và hệ thống tự động hóa giúp cung cấp hỗ trợ 24/7 và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

Yêu Cầu Kỹ Năng Mới cho Nhân Sự:

 • Kỹ Năng Kỹ Thuật: Nhân sự cần phải nắm vững các kỹ năng về phân tích dữ liệu, lập trình, và quản lý hệ thống thông tin.
 • Khả Năng Thích ứng: Yêu cầu nhân sự có khả năng nhanh chóng thích ứng với các công nghệ mới và hệ thống thông tin phức tạp.

Tăng Cường An Toàn và Bảo mật:

 • Quản lý Rủi ro: Nhân sự cần được đào tạo để hiểu và quản lý rủi ro về an toàn thông tin và hệ thống.
 • Chống Tin tặc: Mô hình chuyển đổi số tăng cường yêu cầu về bảo mật để đảm bảo thông tin và dữ liệu khách hàng an toàn.

Cơ Hội Nghề Nghiệp Mới:

 • Chuyên gia Phân tích Dữ liệu: Nhu cầu về chuyên gia phân tích dữ liệu tăng cao để tận dụng thông tin và đưa ra quyết định chiến lược.
 • Chuyên gia IoT (Internet of Things): Với sự gia tăng của IoT trong ngành logistics, cần có nhân sự có kỹ năng chuyên sâu về thiết bị kết nối.

Thách thức trong thay đổi văn hóa trong Nhân Sự:

 • Sự Thay Đổi Văn hóa Tổ chức: Chuyển đổi số có thể đòi hỏi sự thay đổi văn hóa tổ chức, và nhân sự cần sẵn lòng chấp nhận và thích ứng với sự thay đổi.
 • Đào tạo và Phát triển Liên tục: Nhân sự cần được đào tạo và phát triển liên tục để theo kịp với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ.

Tác Động Đến Lao Động Tự động:

 • Tự động hóa Công việc Đơn giản: Một số công việc đơn giản có thể bị tự động hóa, đòi hỏi sự điều chỉnh của nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn.
 • Tạo Ra Các Cơ Hội Mới: Đồng thời, mô hình chuyển đổi số cũng tạo ra các cơ hội mới cho nhân sự tham gia vào quản lý và bảo trì các hệ thống tự động hóa.

II. Kỹ năng công nghệ cần đào tạo nhân sự ngành Logistics và Vận tải

Kỹ năng công nghệ cần đào tạo nhân sự ngành Logistics và Vận tải

1. Các cấp độ đào tạo công nghệ ngành Logistics và Vận tải

Cấp 1

Tất cả nhân sự:

 • Có hiểu biết cơ bản về ứng dụng của công nghệ
 • Nắm các nguyên tắc cơ bản của sử dụng hệ thống

Nhân sự phụ trách công nghệ/Nhân sự sử dụng công nghệ thường xuyên:

 • Có hiểu biết cơ bản về ứng dụng của công nghệ
 • Nắm các nguyên tắc cơ bản của sử dụng hệ thống

Nhân viên vận hành/Trực tiếp ứng dụng công nghệ:

 • Thao tác cơ bản với các quy trình và nghiệp vụ chuyên môn

Chuyên viên sử dụng công cụ công nghệ để đạt được mục đích kinh doanh:

 • Khả năng đọc hiểu báo cáo và dữ liệu

Cấp 2

Tất cả nhân sự:

 • Nắm rõ quy trình làm việc của bộ phận chuyên môn khi áp dụng hệ thống
 • Thao tác sử dụng thành thạo các quy trình với hệ thống phục vụ cho công việc

Nhân sự phụ trách công nghệ/Nhân sự sử dụng công nghệ thường xuyên:

 •  Nắm rõ /chuyên sâu vào các nghiệp vụ và giải pháp từ hệ thống
 •  Hỗ trợ được người dùng vận hành xử lý được các vấn đề phát sinh

Nhân viên vận hành/Trực tiếp ứng dụng công nghệ:

 • Thao tác thành thạo với các nghiệp vụ chuyên môn trên phần mềm
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ liên quan,bổ trợ cho các công việc trong vận hành
 • Khả năng đọc báo cáo, hiểu về dữ liệu tốt,xử lý được các vấn đề phát sinh

Chuyên viên sử dụng công cụ công nghệ để đạt được mục đích kinh doanh:

 • Khả năng nắm rõ sự liên kết tương tác giữa các tác nghiệp thực hiện trên hệ
 • thống,và giữa các hệ thống với nhau
 • Đọc hiểu các báo cáo dữ liệu liên quan giữa nhiều hệ thống
 • Phân tích vấn đề,kiểm soát vận hành kinh doanh thông qua hệ thống

Cấp 3

Tất cả nhân sự:

 • Khả năng theo dõi tổng quan vận hành qua hệ thống
 • Khả năng xử lý khi có vấn đề phát sinh từ hệ thống

Nhân sự phụ trách công nghệ/Nhân sự sử dụng công nghệ thường xuyên:

 • Ứng dụng được các ngôn ngữ lập trình để xây dựng hệ thống
 • Phân tích dữ liệu và dự báo/ kiểm soát được hệ thống và các yêu cầu của người dùng

Nhân viên vận hành/Trực tiếp ứng dụng công nghệ:

 • Có khả năng sử dụng thành thạo /khai thác các dữ liệu báo cáo phục vụ cho vận hành
 • Khả năng tìm hiểu/ lên các yêu cầu để khai thác ứng dụng công nghệ phục vụ tối ưu cho nhu cầu chuyên môn nói riêng và các nhu cầu quản lý chung

Chuyên viên sử dụng công cụ công nghệ để đạt được mục đích kinh doanh:

 • Khả năng nắm rõ được các ứng dụng công nghệ và dẫn dắt sự thay đổi của kinh doanh/vận hành thông qua ứng dụng công nghệ

2. Phân loại các nhóm nhân sự ngành Logistics và Vận tải theo yêu cầu đào tạo

Nhóm 1: Ít sử dụng công nghệ

Yêu cầu lý thuyết và nhận thức cơ bản về công nghệ:

 • Hiểu biết về các công nghệ cơ bản sử dụng trong lĩnh vực Logistics và Vận tải.
 • Nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ trong tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí.

Đối tượng:

Kế toán viên:

 • Cần hiểu cơ bản về hệ thống quản lý và tích hợp dữ liệu tài chính.
 • Nắm vững việc sử dụng phần mềm kế toán và hệ thống thanh toán điện tử.

Chuyên viên quản lý kho:

 • Có kiến thức về cơ bản về hệ thống quản lý kho và quá trình lưu trữ.
 • Sử dụng công nghệ để theo dõi lượng tồn kho và tối ưu hóa quy trình nhập/xuất.

Nhân viên điều phối vận tải:

 • Sử dụng ứng dụng để theo dõi và quản lý vận chuyển hàng hóa.
 • Hiểu cơ bản về hệ thống định vị và theo dõi xe.

Nhân viên giao nhận:

 • Sử dụng thiết bị di động để xác nhận và cập nhật trạng thái giao nhận.
 • Nắm vững cơ bản về quy trình quản lý đơn hàng.

Nhóm 2: Sử dụng công nghệ thường xuyên

Yêu cầu kỹ năng công nghệ cao hơn:

 • Hiểu rõ về các xu hướng công nghệ mới trong ngành Logistics.
 • Có khả năng làm việc với các hệ thống quản lý phức tạp và tích hợp các giải pháp công nghệ mới.

Đối tượng:

CEO:

 • Có tầm nhìn về sự quan trọng của công nghệ trong chiến lược doanh nghiệp.
 • Đưa ra quyết định chiến lược về đầu tư vào công nghệ.

Giám đốc vận hành:

 • Quản lý và tối ưu hóa quy trình toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Điều hành các dự án công nghệ để cải thiện hiệu suất.

Quản lý kho:

 • Áp dụng hệ thống tự động hóa trong quản lý tồn kho.
 • Sử dụng phân tích dữ liệu để dự đoán và đáp ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường.

Quản lý vận tải:

 • Tối ưu hóa lộ trình và quản lý tài xế thông qua hệ thống GPS và các giải pháp định vị.
 • Sử dụng dữ liệu để cải thiện hiệu suất năng suất vận chuyển.

Trưởng phòng S&OP (Sales and Operations Planning):

 • Sử dụng công nghệ để dự đoán nhu cầu và điều chỉnh sản xuất và vận chuyển.

Quản lý dự án:

 • Có khả năng quản lý dự án triển khai các giải pháp công nghệ mới.
 • Nắm vững quy trình tích hợp hệ thống.

Nhóm 3: Chuyên gia phụ trách công nghệ

Yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp về công nghệ:

 • Có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Logistics và Vận tải.

Đối tượng:

Chuyên viên phân tích dữ liệu:

 • Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp để đưa ra quyết định chiến lược.
 • Phát triển mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu lớn.

Giám đốc công nghệ:

 • Điều hành và đưa ra chiến lược cho toàn bộ hệ thống công nghệ của công ty.
 • Theo dõi và đánh giá các xu hướng công nghệ mới.

Ngành Logistics và Vận tải có yêu cầu khác nhau về nhận thức và kỹ năng về công nghệ, phản ánh sự đa dạng trong mức độ sử dụng công nghệ và vai trò của từng người trong quy trình chuỗi cung ứng. Điều này hỗ trợ việc xây dựng một đội ngũ nhân sự đa tầng với kỹ năng phù hợp với mức độ công nghệ được sử dụng trong tổ chức. 

Trên đây là những ảnh hưởng cũng như yêu cầu trong việc nâng cao năng lực nhân sự số trong ngành Logistics và Vận tải. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình.

Trả lời

Kết nối chuyên gia tư vấn chuyển đổi số